Privacy reglement

Privacy reglement Oefentherapie Mensendieck GCRijnland 2018

De praktijk voor Oefentherapie Mensendieck GCRijnland, Simon Smitweg 1b, 2353 GA  Leiderdorp.

De praktijk is een eenmanspraktijk van Marianne Ottervanger, Lid van de beroepsvereniging VvOCM, ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici, met contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland in 2018. Het lidmaatschap van de VvOCM voorziet in de verplichte klacht- en geschillenregeling voor haar leden. Klachtenformulier is beschikbaar op de website.

De praktijk levert ‘oefentherapie Mensendieck’ aan patiënten, dit wordt vastgelegd in een digitaal behandel dossier. Dit dossier wordt gebruikt voor verslaglegging van de behandeling en de daaraan verbonden financiële afwikkeling. Voor uitvoering hiervan is het noodzakelijk om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Op deze registratie is de wet AGV, ter bescherming van privacy gevoelige persoonsgegevens van toepassing. Dit regelement informeert u over de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens welke gegevens vastgelegd worden.

In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para) medische disciplines en andersoortige (zoals rechtsbijstand; schadeletsel) vragen wij altijd vooraf uw nadrukkelijke toestemming. Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Bij aanmelding: Uw naam, geboorte datum, postcode met huisnummer en telefoonnummer. Deze gegevens worden ingevoerd in Intramed Online, hierin wordt het gekoppeld aan de NAW gegevens, BSN nummer en uw verzekeringsgegevens. Aangevuld met uw email.

Het behandeldossier, waarin behandelgegevens door de therapeut worden beschreven bestaande uit de door u aangeleverde informatie over de klacht, waarvoor u therapeutische hulp vraagt, eventuele verwijzer gegevens, eventuele opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines (zoals artsen/ specialisten).

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Zonder deze basis gegevens is er geen therapeutisch traject mogelijk

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard, conform Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met behulp van de volgende systemen en methoden:
Intramed: Elektronisch patiënten dossier; elektronische agenda; binnen dit programma is een beveiligde koppeling met Vecozo, voor controle op uw persoonsgegevens en van de verzekeringsgegevens. Gekoppeld aan Intramed is de service afspraken app, herinnering aan uw afspraak, gekoppeld aan uw email of mobiel nummer. Deze service kunt u zelf beheren.

Tijdens of na afloop van het behandeltraject, wordt een kwaliteitsenquête aangeboden door Qualiview.

Rapportages naar verwijzers worden via zorgmail (een beveiligde mailomgeving) verstuurd, of persoonlijk aan u meegeven indien het zorgmailadres van de verwijzer onbekend is.

Op de website www.beterbewegeninbalans.nl kunt u gebruik maken van een contactformulier, deze is nog niet gekoppeld aan een beveiligde email. Dit is in ontwikkeling.

Uw rechten

U kunt de gegevens, die wij van u registreren, altijd inzien en rectificeren. Wanneer u dat wenst dat de gegevens, die wij van u bewaren vernietigen, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aangeven. Wij hebben die schriftelijke verklaring nodig i.v.m. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt tevens eventueel bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins aan ons bekend maken.

Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement. Ook heeft u recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsovereenkomst afgesloten met:

  • Intramed

  • Afspraken app (Intramed)

  • Klantervaringsonderzoek PREM (Qualizorg)

  • Zorgmail (Z-netwerken)

Heeft u vragen of aanmerkingen, neem contact op met Marianne Ottervanger 071-5828950.

 

 

 

https://www.google.nl/search?q=oefentherapie+mensendieck+leiderdorp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=52159466,4537472,356&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiXypyK0-XfAhVLblAKHbZECWQQtgN6BAgAEAQ&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:5677501279103931281;mv:!1m2!1d52.1623466!2d4.5414157!2m2!1d52.1558162!2d4.5338614